காதலர் தினத்தை முன்னிட்டு பாக்யா வார இதழில் பிரசுரமான கவிதைகருத்துகள்