பெங்களூருத் தமிழ்ச் சங்கத்தில் 274 மாத கவியரங்கம்" உலகின் முதல் மொழி தமிழ் "என்ற தலைப்பில் நடந்தது

பெங்களூருத் தமிழ்ச் சங்கத்தில் 274 மாத கவியரங்கம்" உலகின்  முதல் மொழி தமிழ் "என்ற தலைப்பில் நடந்தது .கவிஞர்
 இரா .இரவி கலந்து கொண்டு கவிதை பாடினார் .கவிதையைப்   பாராட்டி பரிசு வழங்கினார்கள் .கருத்துகள்