பாடல்களில் வாழும் பாவலர் கண்ணதாசன் ! கவிஞர் இரா .இரவி , நன்றி ஆச்சி வந்தாச்சு மாத இதழ் !

பாடல்களில் வாழும் பாவலர் கண்ணதாசன் ! கவிஞர் இரா .இரவி ,
நன்றி ஆச்சி வந்தாச்சு  மாத இதழ் !கருத்துகள்