24.1.2016) கோவையில் நடைபெற்ற வசந்த வாசல் கவிமன்ற விழாவில் கவிஞர் கிறித்து ஞான வள்ளுவன் அவர்களுடன் கவிஞர் இரா.இரவி எடுத்துக் கொண்ட புகைப்படம். எடுத்தவர் திரு . டேனியல் ஜுலியட்

24.1.2016) கோவையில் நடைபெற்ற வசந்த வாசல் கவிமன்ற விழாவில் கவிஞர் கிறித்து ஞான  வள்ளுவன் அவர்களுடன் கவிஞர் இரா.இரவி  எடுத்துக் கொண்ட புகைப்படம். எடுத்தவர் திரு . டேனியல் ஜுலியட்


கருத்துகள்