முதன்மைச் செயலர் முது முனைவர் வெ.இறையன்பு இ .ஆ.ப . அவர்கள் புதிய தலைமுறை வார இதழில் வழங்கி வரும் அறிவார்ந்த பதில்கள் படித்து மகிழுங்கள்

முதன்மைச் செயலர் முது முனைவர் வெ.இறையன்பு இ .ஆ.ப . அவர்கள் புதிய தலைமுறை வார இதழில் வழங்கி வரும் அறிவார்ந்த பதில்கள் படித்து மகிழுங்கள்.கருத்துகள்