புரட்சிக் கவிஞர் மன்ற விழாப் படங்கள் இனிய நண்பர் புகைப்படக் கலைஞர் ரெ .கார்த்திகேயன் கை வண்ணத்தில்

புரட்சிக் கவிஞர் மன்ற விழாப் படங்கள் இனிய நண்பர் புகைப்படக் கலைஞர்  ரெ .கார்த்திகேயன் கை வண்ணத்தில் .கருத்துகள்