கவிஞர் ,முனைவர், இனிய நண்பர் தாமோதிர கண்ணன் அவர்கள் மின் அஞ்சல் வழி அனுப்பிய அழைப்பிதழ்

கவிஞர் ,முனைவர், இனிய நண்பர் தாமோதிர கண்ணன் அவர்கள் மின் அஞ்சல் வழி அனுப்பிய அழைப்பிதழ் !
பாராட்டுக்கள் !
கருத்துகள்