நான்மாடக் கூடலில் நயத்தகு நான்கு நூல்க ளின் வெளியீட்டு விழா படம் ! இனிய நண்பர் புகைப்படக் கலைஞர் ரெ .கார்த்திகேயன் கை வண்ணத்தில்

கருத்துகள்