படத்திற்கு ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா .இரவி

தெரிகின்றன முகத்தில்
விடுதலை ஏக்கம்
கிளிகளுக்கு !
கவிஞர் இரா .இரவி

கருத்துகள்