படத்திற்கு ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா .இரவி !

படத்திற்கு ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா .இரவி !

அத்தை கண்டு
சிரிக்காதவள் சிரிக்கிறாள்
நத்தை கண்டு !

பார்க்கப் பரவசம்
நத்தை ரசிக்கும்
தத்தை !

குழந்தையைக் கவரும்
வித்தைக் கற்றுள்ளது
நத்தை !

நத்தையோடு பேசுகிறாள்
நமக்குப் புரியாது
நத்தைக்குப் புரியும் !

அழகிய நத்தையை
இமைக்காமல் ரசிக்கின்றாள்
குட்டி தேவதை !

கருத்துகள்