உலகத் திருக்குறள் பேரவை விழா அழைப்பிதழ் !

உலகத் திருக்குறள் பேரவை  விழா அழைப்பிதழ் !
தமிழக அரசின்  தமிழ்த் துறையின் இளங்கோ அடிகள்  விருது பெற்ற தமிழ்ச் சுடர் நிர்மலா மோகன் அவர்களுக்கு பாராட்டு விழா !

கருத்துகள்