தினமலர் என் பார்வை கட்டுரை குறித்த பாராட்டு மடல் !

தினமலர் என் பார்வை கட்டுரை குறித்த பாராட்டு மடல் !

இலண்டனில் இருந்து இனிய நண்பர் ஐ . தி .சம்பந்தன்

Dear Mr Eraravi
It is awonderful article. God advices to all.Thank for send it to us

Regrds
ITSampanthan
.
itsampanthan
@hotmail.com

கருத்துகள்