கொலு பொம்மைகள் விற்பனைக்கு உள்ளன காதி வஸ்திராலயத்தில்

கொலு பொம்மைகள் விற்பனைக்கு   உள்ளன காதி வஸ்திராலயத்தில்  குற்றப் பிரிவு காவல் நிலையம் எதிரில் திருப்பரங்குன்றம் சாலை .படங்கள் .கவிஞர் இரா .இரவிகருத்துகள்