மதுரையின் பெருமைகளில் ஒன்றான மீனாட்சியம்மன் கோயில் கோபுரத்தை சுற்றி வரும் மாடப் புறாக்கள். . படங்கள் கவிஞர் இரா .இரவி !

மதுரையின் பெருமைகளில் ஒன்றான மீனாட்சியம்மன் கோயில் கோபுரத்தை சுற்றி வரும் மாடப் புறாக்கள்.

கருத்துகள்