சங்கம் வைத்து தமிழ் வளர்த்த மதுரையில் சாதனை நாயகர் அப்துல் கலாம் அவர்களுக்கு ஒட்டப்பட்ட இரங்கல் சுவரொட்டிகள் ! அலைபேசி வழி எடுத்த படங்கள் . கவிஞர் இரா .இரவி .

சங்கம் வைத்து தமிழ் வளர்த்த மதுரையில்
சாதனை நாயகர் அப்துல் கலாம் அவர்களுக்கு
ஒட்டப்பட்ட இரங்கல் சுவரொட்டிகள் !
அலைபேசி வழி எடுத்த படங்கள் . கவிஞர் இரா .இரவி .

கருத்துகள்