மதுரையின் பெருமைகளில் ஒன்றான மேற்கு வாயில் கோட்டை படங்கள் ! கவிஞர் இரா .இரவி

மதுரையின் பெருமைகளில் ஒன்றான மேற்கு வாயில் கோட்டை படங்கள் !
கவிஞர் இரா .இரவிகருத்துகள்