தமிழ்த் தேனீ முனைவர் இரா .மோகன் அவர்கள் கம்பன் கவியமுதம் நூல் விமர்சனம் படித்து மகிழுங்கள் .நன்றி குமுதம் வார இதழ் !

தமிழ்த் தேனீ முனைவர் இரா .மோகன் அவர்கள் கம்பன் கவியமுதம் நூல் விமர்சனம் படித்து மகிழுங்கள் .நன்றி குமுதம் வார இதழ் !

கருத்துகள்