துளிப்பா ! கவிஞர் இரா .இரவி !
தனித் தனியாக பூத்த போதும்
இணைத்துள்ளன ரோசாக்கள்
பூக்காரியால் !
கவிஞர் இரா .இரவி !

கருத்துகள்