மதுரையின் பெருமைகளில் ஒன்றான திருமலை நாயக்கர் அரண்மனையின் ஒரு பகுதியாக விளங்கிய பத்து தூண்கள் . படங்கள் கவிஞர் இரா .இரவி !

மதுரையின் பெருமைகளில் ஒன்றான திருமலை நாயக்கர்  அரண்மனையின்  ஒரு பகுதியாக விளங்கிய பத்து தூண்கள் .
 படங்கள் கவிஞர் இரா .இரவி !கருத்துகள்