வானைத் தொடும் வடக்குக் கோபுரத்தை மொட்டைக் கோபுரம் என்கின்றனர் . கவிஞர் இரா .இரவி !

மதுரை மீனாட்சியம்மன் கோயிலில் உள்ள வானைத் தொடும் வடக்குக் கோபுரத்தை மொட்டைக் கோபுரம் என்கின்றனர் . கவிஞர் இரா .இரவி !

கருத்துகள்