மதுரைக்கு வந்த புதுகைத் தென்றல் ஆசிரியர் புதுகை தருமராசன் அவர்களை பொன்னாடைப் போர்த்தி வரவேற்ற போது

மதுரைக்கு வந்த புதுகைத் தென்றல் ஆசிரியர் புதுகை தருமராசன் அவர்களை பொன்னாடைப் போர்த்தி வரவேற்ற போது ,அவர் நூல் மதிப்புரை எழுதுவதற்கு விழிகள் தி .நடராசன் அவர்கள் எழுதிய முகமற்றவர்களின் முனகல்கள் நூலை வழங்கினார் .


கருத்துகள்