மதுரைக்கு வருகை தந்த புதுகைத் தென்றல் இதழ் ஆசிரியர் புதுகை தருமராசன் அவர்களுக்கு பொன்னாடைப் போர்த்தி வரவேற்றார் கவிஞர் இரா .இரவி !

மதுரைக்கு   வருகை தந்த   புதுகைத் தென்றல்  இதழ் ஆசிரியர் புதுகை  தருமராசன் அவர்களுக்கு பொன்னாடைப்   போர்த்தி வரவேற்றார் கவிஞர் இரா .இரவி !

கருத்துகள்