கவியமுதம் ! நூல் ஆசிரியர் கவிஞர் இரா .இரவி !நூல் விமர்சனம் பொறியாளர் அகமுடை நம்பி ! நன்றி . மனிதநேயம் மாத இதழ் !

கவியமுதம் ! நூல் ஆசிரியர் கவிஞர் இரா .இரவி !நூல் விமர்சனம் பொறியாளர் அகமுடை நம்பி ! நன்றி . மனிதநேயம் மாத இதழ் !

கருத்துகள்