வணக்கம் வைத்தன காலையில் சூரியனுக்கு மலர்கள் ! கவிஞர் இரா .இரவி !

வணக்கம் வைத்தன 
காலையில் சூரியனுக்கு 
மலர்கள் ! 
கவிஞர் இரா .இரவி !கருத்துகள்