காளை மாடு இன்றும் மதுரை மீனாட்சியம்மன் கோயிலில் முரசு ஒலிக்க பயன்படுகிறது .

காளை மாடு இன்றும் மதுரை மீனாட்சியம்மன் கோயிலில் முரசு ஒலிக்க பயன்படுகிறது


.

கருத்துகள்