கலைமாமணி தமிழக அரசின் புரட்சிக் கவிஞர் பாரதிதாசன் விருதாளர் கவிதை உறவு இதழ் ஆசிரியர் ஏர்வாடியார் எழுதியகட்டுரை எளிமையும் , இனிமையும் அழகு ! நன்றி தினமலர் நாளிதழ் !

கலைமாமணி தமிழக அரசின் புரட்சிக் கவிஞர் பாரதிதாசன் விருதாளர் கவிதை  உறவு இதழ் ஆசிரியர் ஏர்வாடியார் எழுதியகட்டுரை  எளிமையும் , இனிமையும் அழகு !
நன்றி தினமலர் நாளிதழ் !
-- 

கருத்துகள்