குரு மருத்துவமனையில் நடந்த அகமகிழ் மன்ற விழா புகைப்படங்கள் இனிய நண்பர் ரெ.கார்த்திகேயன் கை வண்ணத்தில்

குரு மருத்துவமனையில் நடந்த அகமகிழ் மன்ற விழா புகைப்படங்கள் இனிய நண்பர் ரெ.கார்த்திகேயன் கை வண்ணத்தில்கருத்துகள்