ரசித்துப் பார்த்தால் அழகுதான் எருக்கம் பூவும் ! கவிஞர் இரா .இரவி !

ரசித்துப் பார்த்தால்
அழகுதான்
எருக்கம் பூவும் !
கவிஞர் இரா .இரவி !கருத்துகள்