நாளை ஹைக்கூ குறித்து பேசுகிறேன் . இனிய நண்பர் திரு .இராம மூர்த்தி அழைத்தார்

நாளை ஹைக்கூ குறித்து பேசுகிறேன் . இனிய நண்பர் திரு .இராம மூர்த்தி அழைத்தார் .

கருத்துகள்