முனைவர் புலவர் வை .சங்கரலிங்கம் அவர்களின் முனைவர் பட்ட ஆய்வான " கந்தர்வன் காலடித் தடங்கள் " நூல் வெளியீட்டு விழா

முனைவர் புலவர் வை .சங்கரலிங்கம் அவர்களின் முனைவர் பட்ட  ஆய்வான  " கந்தர்வன் காலடித் தடங்கள் " நூல் வெளியீட்டு விழா கோலாகலமாக நடந்தது .பொன்னாடைப் போர்த்தி வாழ்த்தி வந்தேன்.

கருத்துகள்