திரு. கிருபாகரன் லண்டனிலிருந்து மதுரை வந்த போது பொன்னாடைப் போர்த்தி வரவேற்ற போது எடுத்த படங்கள் .

சிவயோகம் மலர் ஆசிரியர் லண்டன் கலாநிதி பொன் பாலசுந்தரம் அவர்களின் மருமகன் தணிக்கையாளர் திரு. கிருபாகரன் லண்டனிலிருந்து  மதுரை வந்த போது பொன்னாடைப் போர்த்தி வரவேற்ற போது எடுத்த படங்கள் .


கருத்துகள்