மதுரைக்கு வந்த இலங்கை எழுத்தாளர் ஆந்தனி ஜீவா , இலங்கை கல்வித்துறை அதிகாரி( ஓய்வு ) கவிஞர் துரைசிங்கம் ஆகியோரை வரவேற்று

மதுரைக்கு வந்த இலங்கை எழுத்தாளர் ஆந்தனி ஜீவா , இலங்கை கல்வித்துறை அதிகாரி( ஓய்வு ) கவிஞர் துரைசிங்கம் ஆகியோரை வரவேற்று தேநீர் அருந்தியபோது எடுத்த படங்கள் உடன் கவிஞர்கள் பேனா மனோகரன் , பன்னீர்செல்வம் ,எழுத்தாளர்கள் சோழ நாகராஜன் ,முத்துக்கிருஷ்ணன்.கருத்துகள்