படித்ததில் பிடித்தது ! இனிய நண்பர் ,வித்தகக் கவிஞர் பா .விஜய் நேர்முகம் ! நன்றி . தினமலர் நாளிதழ் !

படித்ததில் பிடித்தது ! இனிய நண்பர் ,வித்தகக் கவிஞர் பா .விஜய் நேர்முகம் !
 நன்றி . தினமலர் நாளிதழ் !

கருத்துகள்