கடம்பவனத்தில் நிகழும் "நிகழ் நாடகம்"! சிலகாட்சிகள்!இனிய நண்பர் புகைப்படக் கலைஞர் செல்வம் ராமசாமி கை வண்ணத்தில்

கடம்பவனத்தில் நிகழும் "நிகழ் நாடகம்"! சிலகாட்சிகள்!

.நாடகம்: "ஜீவித்தோ மரித்தோ"
மூலப்பிரிதி: ரவீந்திரநாத் தாகூர்
நடிகை: சீமா பிஸ்வாஸ்
இயக்குனர்: அனுராதா கபூர்
இனிய நண்பர் புகைப்படக் கலைஞர் செல்வம் ராமசாமி கை வண்ணத்தில்

கருத்துகள்