இனிய நண்பர் சதாம் அவர்களின் திருமண அழைப்பிதழ்

மதுரை விமான நிலையத்தில் ஜெட் ஏர்வேஸ்  நிறுவனத்தில் பணி புரியும் இனிய நண்பர் சதாம் அவர்களின் திருமண அழைப்பிதழ் இது பணம் எடுக்கும்  அட்டை போல வித்தியாசமாக  வடிவமைத்துள்ளார் .

கருத்துகள்