பொதிகை மின்னல் மாத இதழ் தந்த தலைப்பு ! இலக்கு ! கவிஞர் இரா .இரவி !

பொதிகை மின்னல் மாத இதழ் தந்த தலைப்பு !

இலக்கு !        கவிஞர் இரா .இரவி !

யானையை இலக்காக்கு 
முயலாவது கிட்டும் 
முயன்றால் யானையும் கிட்டும் !

மரமோ கிளையோ இலையோ 
கிளியோ தெரியாது கண் 
மட்டுமே தெரியும் ! 

பயணம் தொடங்கும்முன் 
இலக்கை முடிவு செய் 
இனிதாகும் பயணம் !

பெரிதினும் பெரிதாக வை 
வேண்டாம் கஞ்சத்தனம் 
இலக்கு நிர்ணயிப்பதில் !

வாழ்க்கைக்கு 
வழி காட்டும் விளக்கு 
இலக்கு !


நன்றி
அன்புடன்
கவிஞர் இரா .இரவி

கருத்துகள்