முது முனைவர் வெ .இறையன்பு இ .ஆ .ப . அவர்கள் தினத்தந்தி நாளிதழ் ஞாயிறு தோறும் எழுதி வரும் உலகை உலுக்கிய வாசகங்கள் படித்து மகிழுங்கள்

நேர்மையான உயர் அதிகாரி ,முதன்மைச் செயலர், 
சிறந்த சிந்தனையாளர்,  முது முனைவர் வெ .இறையன்பு இ .ஆ .ப . அவர்கள்  தினத்தந்தி நாளிதழ் ஞாயிறு தோறும் எழுதி வரும் உலகை உலுக்கிய வாசகங்கள் படித்து மகிழுங்கள்

கருத்துகள்