கவி ஓவியா மாத இதழில் கவிஞர் இரா .இரவியின் புத்தகம் போற்றுதும் நூல் விமர்சனம் .கவிஞர் இரா .இரவி கவிதை .

கவி ஓவியா மாத இதழில் கவிஞர் இரா .இரவியின் புத்தகம் போற்றுதும் நூல் விமர்சனம் .கவிஞர் இரா .இரவி கவிதை .

கருத்துகள்