இனிய நண்பர் கவிஞர் மா.தாமோதரகண்ணன் அவர்கள் மின் அஞ்சலில் அனுப்பிய தகவல் .

இனிய நண்பர் கவிஞர் மா.தாமோதரகண்ணன் அவர்கள் மின் அஞ்சலில் அனுப்பிய தகவல் .
.பணிச்செல்வர்-குழந்தைக்கவிஞர் பி.வெங்கட்ராமன் அவர்களின் முத்துவிழா-ஈசநேசன் மகஸ்ரீசீனிவாசன்-மா.தாமோதரகண்ணன் உள்ளிட்ட22 சான்றோர்களுக்குப்பாராட்டு-விருதளிப்பு விழா - புதுக்கோட்டை இலக்கியப்பேரவை சார்பில் 21-21-2014 அனைவரும் வருக

கருத்துகள்