நடிகர் சல்மான் கான் திரைப்படங்களை உலகத தமிழர்கள் இனி பார்ப்பதை தவிர்ப்போம்

தமிழினப் படுகொலையாளர் ராஜ பட்செவிற்கு வாக்கு சேகரிக்கும் நடிகர் சல்மான் கான் திரைப்படங்களை உலகத தமிழர்கள் இனி பார்ப்பதை தவிர்ப்போம் .

கருத்துகள்