புத்தகம் போற்றுதும் ! நூல் ஆசிரியர் கவிஞர் இரா .இரவி ! நூல் மதிப்புரை முனைவர் பேராசிரியர் யாழ் சு .சந்திரா ஸ்ரீ மீனாட்சி அரசினர் மகளிர் கல்லூரி. மதுரை .

புத்தகம் போற்றுதும் !
நூல் ஆசிரியர் கவிஞர் இரா .இரவி !
நூல் மதிப்புரை முனைவர் பேராசிரியர் யாழ் சு .சந்திரா 
ஸ்ரீ மீனாட்சி அரசினர் மகளிர் கல்லூரி. மதுரை .


கருத்துகள்