இனிய நண்பர் மின்மினி இதழ் ஆசிரியர் கவிஞர் கன்னிக்கோவில் இராஜா அவர்கள்

இனிய நண்பர் மின்மினி இதழ் ஆசிரியர் கவிஞர் கன்னிக்கோவில் இராஜா அவர்கள் என் ஹைக்கூ கவிதைகள் ,என்  புகைப்படத்துடன்  நாட்காட்டி சென்னையில்  அச்சடித்து  இருந்து கொண்டு வந்து இன்று மேலூரில் நடந்த குழந்தைக் கவிஞர் வள்ளியப்பா விழா ! குழந்தைகள் திருவிழாவில் வழங்கினார் .

கருத்துகள்