எழுத்து என்ற பெயரை மறு பரிசீலனை செய்ய வேண்டுகோள் .

எழுத்து என்ற பெயரை  மறு பரிசீலனை  செய்ய வேண்டுகோள் .

எனக்கு அஞ்சலில் வந்த அழைப்பிதழ் வந்தது  .
தமிழ் அறிஞர்கள் கவிஞர்கள் சேர்ந்து இலக்கிய அமைப்பு தொடங்குவது மகிழ்வான செய்தி .எழுத்து . காம் என்ற பெயரில் புகழ் பெற்ற இணையம் உள்ளது .அதில் நான் உள்பட பல படைப்பாளிகள் எழுதி வருகிறோம் .அமைபிற்கு வேறு பெயர் வைத்து இருக்கலாம். இந்த அமைபிற்கு ஒரு இணையம் தொடங்குவது என்றாலும் எழுத்து என்ற பெயரில் இணையம் தொடங்க முடியாது .திட்டமிட்டபடி விழா நடக்கட்டும் .அதில் வேறு பெயர் சிந்திக்கலாம் .எழுத்து என்ற பெயரை  மறு பரிசீலனை  செய்ய வேண்டுகோள்.

எழுத்து இணையம் காண்க .

http://eluthu.com/

எழுத்து இணையத்தில் எனது பதிவுகள் காண்க .

கருத்துகள்