இனிய நண்பர் கவிஞர் உமையவன் பங்குபெறும் முதல் தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சி

இனிய நண்பர் கவிஞர் உமையவன் பங்குபெறும் முதல் தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சி  30.10.2014 நாளை காலை 8 மணிக்கு முதல் 8.30 மணி வரை விடியலே வா என்ற தலைப்பில் நேர்முகம் கலைஞர் தொலைக்காட்சியில் ஒளிபரப்பகின்றது பார்த்து மகிழுங்கள் .  

கருத்துகள்