தந்தை பெரியார் பற்றி நான் எழுதிய கட்டுரையை வெளியிட்டமைக்கு தினமலர் நாளிதழுக்கு குவியும் பாராட்டு மடல் .

தந்தை பெரியார் பற்றி நான் எழுதிய கட்டுரையை வெளியிட்டமைக்கு தினமலர் நாளிதழுக்கு குவியும் பாராட்டு மடல் . 
நன்றி தினமலர் நாளிதழ் .

கருத்துகள்