ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா .இரவி

விரல்கள் இல்லாத போதும் 
நம்பிக்கை இருப்பதால் 
வசப்பட்டது எழுத்து !
கவிஞர் இரா .இரவி !

கருத்துகள்