சங்கம் வைத்து தமிழ் வளர்த்த மதுரையில் 9 ஆம் ஆண்டு புத்தகத் திருவிழா அழைப்பிதழ் !

சங்கம் வைத்து தமிழ் வளர்த்த  மதுரையில் 9 ஆம் ஆண்டு புத்தகத் திருவிழா அழைப்பிதழ் !

 குடும்பத்துடன் வந்து நூல்கள் வாங்கி நிகழ்ச்சிகளை  கண்டு களியுங்கள் 

நன்றி
அன்புடன்
கவிஞர் இரா .இரவிகருத்துகள்