முன்றாம் பார்வை அறக்கட்டளை சார்பில் நடந்த கெலன் கெல்லர் பிறந்த நாள் விழா செய்தி! நன்றி . உதவிக்கரம் மாத இதழில்

முன்றாம் பார்வை அறக்கட்டளை சார்பில்  நடந்த கெலன் கெல்லர்  பிறந்த நாள் விழா செய்தி! நன்றி .  உதவிக்கரம் மாத இதழ் .

கருத்துகள்