அஞ்சான் திரைப்பட விளம்பர சுவரொட்டியில்!

அஞ்சான் திரைப்பட  விளம்பர  சுவரொட்டியில்!


HAPPY B'DAY SURIYA என்று ஆங்கிலத்தில் பிரசுரம் செய்து  உள்ளனர்  .தமிழகத்தில் தமிழர்கள் பார்க்கும்  சுவரொட்டியில் தமிழில் இருக்க  வேண்டாமா? உலக மொழி ஆங்கிலம் வேண்டும் என்றால் ,அருகில் உலகின் முதல் மொழி தமிழ் இருக்க வேண்டாமா ?  சிந்தியுங்கள்."  சூர்யாவிற்கு இனிய பிறந்த   நாள் வாழ்த்துக்கள்  " என்று இருந்தால் நன்றாக இருக்குமே ..இனியாவது தமிழில் எழுதுங்கள் .

கருத்துகள்