ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா .இரவி !

ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா .இரவி !


எட்டாவது வரை படித்து 
எட்டாத உயரம் உயர்ந்தவர் 
கவியரசு !

ஒவ்வொரு நாளும்
ஒவ்வொரு யுகமாய்
ஏழைகள் !

கள்ளம் கபடம் அறியாத
கற்கண்டுகள்
சிறுவர்கள் !

மீனவர்களின்
அட்சயபாத்திரம்
கடல் !

கருத்துகள்